บางคนอาจเคยสงสัยว่า เพราะเหตุใด ราคาเบี้ยประกันรถยนต์แต่ละแบบจึงต่างกัน หรือกับผู้ขับขี่บางคนก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นราคาประกันชั้น 1 หรือประกันรูปแบบอื่น ๆ ที่รู้สึกว่า ทำไมมันจึงแพงนะ แน่นอนว่าทุกอย่างก็จะมีเหตุผลของมัน ซึ่งการที่บริษัทประกันรถยนต์จะรับคุ้มครองผู้เอาประกันแต่ละคน ก็ต้องมีการพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัย…