ในปัจจุบันนี้เรื่องของเกษตรกรรมนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเลยที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจมากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะว่าในเรื่องของเกษตรกรรมนั้นจะช่วยทำให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีชาวบ้านด้วยเพราะเกษตรกรรมก็หมายถึงการประกอบอาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับการทำไร่ทำสวนด้วยนั้นเอง หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเกษตรกรรมหมายถึงอะไร เกษตรกรรมก็รวมถึงการกสิกรรม ปศุสัตว์ การประมง ป่าไม้ทั้งหมดนี้นั้นก็เป็นเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไปว่าแต่ละอย่างนั้นหมายถึงอะไรได้บ้างนั้นเองจะพูดถึงด้านล่างนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับเกษตรกรรม อย่างกสิกรรมก็คือการเพาะปลูกพืชพวกการทำนา ทำสวน ทำไร่ ปศุสัตว์คือการเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู หรือพวกสัตว์ปีก การประมงก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำนั้นเอง…