ในแวดวงของการเกษตรแล้วก้คงจะรู้จักปุ๋ยยูเรียกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นปุ๋ยที่อยู่คู่เกษตรกรรมไทยมายาวนาน โดยปุ๋ยยูเรีย คือปุ๋ยที่เป็นสารอินทรีย์สงเคราะห์ มีส่วนประกอบของไนโตรเนที่สูง ทั้งยังมีหลายชนิดหลายชื่อเรียก รวมถึงยังมีแบบเม็ดโฟมละเม็ดเล็ก ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานนั่นเอง  สูตรมาตรฐานของปุ๋ยยูเรียคือ คือ 46-0-0 ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากใช้เกินปริมาณที่กำหนด อาจจะส่งผลไม่มีต่อผลผลิตและตัวเกษตรกรเอง  คุณสมบัติทั่วไปของปุ๋ยยูเรีย…