ในปัจจุบันนี้สับปะรดถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรหลายคนอยากจะปลูกมากเพราะสามารถที่จะขายได้ในราคาส่งและสามารถที่จะนำสับปะรดไปทำปุ๋ยหรือการนำไปแปรรูปได้อย่างดีเลย สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่จะทำให้เกษตรกรนั้นหันมาปลูกสับปะรดได้อีกด้วย ไม่ว่าเราจะปลูกสับปะรดหรือปลูกสิ่งต่างๆนั้น การเตรียมดินเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก หากเตรียมได้ดี พืชก็ขึ้นง่าย วิธีการปลูกสับปะรดนั้น เราต้องเตรียมดินด้วยการไถปั่นเศษวัชพืช หนึ่งครั้ง จากนั้นปล่อยดินทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยสิบวัน จากนั้นไถอีกรอบและต้องไถพรวนให้ดินละเอียดขึ้นแนะนำว่าควรทำประมาณ1-2 รอบ จะทำให้ดินร่วนซุยดีพร้อมสำหรับเตรียมปลูก ถ้าหากปลูกในหน้าฝนจะต้องทำทางระบายน้ำออกไปด้วยเพราะว่าน้ำจะได้ไม่ขังซึ่งอาจจะทำให้น้ำเน่าเสียได้นั้นเอง การจัดระเบียบให้ดีของตำแหน่งในการเลือกวางสับปะรดนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเลยเพราะถ้าเราปลูกใกล้กันเกินไปก็จะแย่งอาหารกันอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างมากเลยและก็อย่าปลูกห่างกันเกินไปอีกเพราะจะได้ผลผลิตที่ไม่เพียงพอนั้นเอง…