การซื้อสินค้า-พรีออเดอร์สินค้าจากจีน เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักขายออนไลน์ที่เป็นคนยุคใหม่ โดยจะมีทั้งซื้อแบบปลีก และมีทั้งแบบซื้อจำนวนมากมาเพื่อจำหน่ายต่อ เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ ซึ่งการสั่งซื้อสินค้าในจำนวนมาก ๆ ก็อาจจะเลือกใช้บริการสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้งเข้ามามีส่วนในการช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของค่าส่งที่จะประหยัดมากขึ้น และมั่นใจในความปลอดภัยของตัวสินค้าอีกด้วย เพราะถ้าสินค้ามาในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ จากที่จะได้นำไปใช้หรือนำไปขาย ก็คงไม่สามารถทำได้ และอาจจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ นักพรีออเดอร์จึงให้ความสำคัญกับการสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง

ผู้ที่คุ้นเคยกับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศอยู่แล้ว หรือผู้ที่สั่งซื้อของจากจีนเป็นประจำ โดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้วิธีการสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้งที่มีส่วนช่วยเพิ่มความสะดวกหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการใช้ระยะเวลาในการขนส่งที่รวดเร็ว รอไม่นาน ประหยัดเวลามากขึ้น และเลือกบริการขนส่งจีนที่ราคาประหยัด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

วิธีดังกล่าวนั้นก็คือการใช้บริการของชิปปิ้งขนส่งจีน ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งสินค้าให้ โดยจะมีกระบวนการที่เปรียบเสมือนชิปปิ้งเป็นตัวกลางจากจีนที่ทำหน้าที่ในการรับสินค้าแทนผู้สั่งซื้อ จากนั้นจึงดำเนินการเพื่อขนส่งสินค้าจากชิปปิ้งมายังผู้ซื้อตัวจริงที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเอง โดยทางชิปปิ้งจะมีแนวทางในการคิดค่าขนส่งจากจีนตามรายละเอียดต่อไปนี้

การคิดค่าส่งเมื่อสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง

เมื่อรับสินค้ามาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ชิปปิ้งจะทำการคิดคำนวณน้ำหนักของสินค้า หรือทำการวัดขนาดของสินค้า แล้วนำมาคำนวณกับเรทค่าขนส่งของทางชิปปิ้ง จึงได้เป็นราคาในการขนส่งออกมา โดยจะมีสูตรในการคำนวณคือ

วิธีแรก – คิดจากการชั่งน้ำหนักสินค้า หน่วยเป็นกิโลกรัม สูตรคือ น้ำหนัก X เรทของชิปปิ้งเจ้านั้น

วิธีที่สอง – คิดจากการวัดขนาดสินค้า หน่วยเป็นคิว (Q) สูตรคือ นำความกว้าง X ความยาว X ความสูง หารด้วย 1 ล้าน X เรทของชิปปิ้งเจ้านั้น

โดยผู้ซื้อสามารถพิจารณาเรทของชิปปิ้งจีนหลาย ๆ เจ้าเอาไว้เพื่อเลือกใช้ในการสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้งที่ต่างกัน บางเจ้าอาจคิดจากขนาด บางเจ้าอาจคิดจากน้ำหนัก หากเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็ก แต่น้ำหนักมาก หรือเป็นสินค้าชิ้นใหญ่แต่น้ำหนักเบา ก็จะได้เลือกเรทของชิปปิ้งขนส่งจีนที่ให้เรทราคาที่คุ้มถูกใจที่สุดได้

อย่างไรก็ตาม การสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง ก็ยังคงมีเงื่อนไขและข้อห้ามที่ผู้สั่งซื้อควรรู้  แม้ผู้ให้บริการชิปปิ้งจะไม่ได้บอกออกมาโดยตรง แต่ถ้าสินค้าเข้ามาถึงไทยแล้วเข้าข่ายสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายของประเทศไทย ก็จะไม่สามารถนำจ่ายให้กับผู้ซื้อได้ สินค้าดังกล่าวได้แก่ สินค้าผิดลิขสิทธิ์, วัตถุที่เป็นอาวุธ, พลุ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากสนใจสั่งของพวกนี้ให้สอบถามกับชิปปิ้งให้ดีเสียก่อน